Facebook Pixel
Main SR only Anker

On the set of Taxi Driver

Steve Schapiro verrät, was er als Fotograf erlebte

Steve Schapiro verrät, was er als Fotograf am Set von Taxi Driver erlebte.
Guardian.co.uk, 17. November 2010. © Steve Schapiro and Alex Healey´